Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

"από το 1 έως το 10"

χρωματίζω και μαθαίνω να λέω τους αριθμούς από το 1 έως το 10


τραγουδάμε και τα τραγούδια των αριθμών